Financial Reports & PresentationsPresentations, prospectuses and other financial documents

Just For Games
Merge Games
Maximum Games, MG Team

 

In Swedish only

EU-tillväxtprospekt företrädesemission september 2020
Bolagsbeskrivning inför upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market juni 2021
Zordix AB (publ) Investeringsmemorandum IPO november 2018